Træner lederen til at fungere som strateg - et individuelt kompetenceforløb

Som strateg er du målrettet og klar til at gå hele vejen, du er passioneret og vælger målet, vejen og det grundlag du vil leve på. 

Udfordringen er at vælge den rigtige strategi og at få den forklaret, så du kan ændre kulturen og lede de ansatte frem mod den ønskværdige fremtid.

Strategiske tiltag kræver derfor klarhed, eftertanke, kompetenceudvikling og en høj grad af dialog/kommunikation!

Lyngs hjælper ejerdirektøren/lederen med at kvalificere dig selv til at styrke beslutningsgrundlaget og sikre at alle ved HVORFOR samt bidrager til handling og forvandling!

Noget som kendetegner og kvalificerer strategisk ledelse er svar på:

Visionen - hvad vil Jeg?
Drømmen
Værdierne
Forretningsideen
Præcise vækst- og delmål
  
Nuværende profil - hvad kan vi lige nu? 
SWOT analyse
Konkurrentprofil
Produktporteføljen
Økonomisk formåen
Organisation, ledelse og styring
Kompetencer (fagligt / teknisk niveau)
Ressourcer og kompetencer
Kundeprofil og markeder
Potentialer - hvad bør vi satse på?
Produkt/markeder
Ressourcer (bemanding, kompetencer, teknologi , systemer, mm)
Organisering, styring og ledelse
salg og markedsføring
produktion og udvikling
logistik (indkøb og levering)
Handlingsplaner - HVAD skal Vi i gang med at tilpasse, at udvikle og/eller afvikle?
Hvad gør vi år 1 - år 2 - år 3?
  • Hvem har ansvar for hvad, hvornår, hvordan?
  • Hvordan holder vi fokus og kadancen?

Strategien skaber KONKURRENCEKRAFT når den tager udgangspunkt i virksomhedens ressourcer ( det vi KAN og det vi gør godt ) koblet med konkurrencemuligheder (det vi BØR gøre mere af ) og sidst men ikke mindst ledelsens ønsker og ambitioner (det vi VIL og som giver os mere energi) - Fællesnævneren er PASSION og DRIVKRAFT til at handle og skabe forvandling!

strategi-billede300px.png

Sammenfald mellem vil, bør og kan, danner grundlaget for en ny vækst og frihed – nemlig dét, som i SKAL.