Arbejdsmetoder

Lyngs tilbyder altid et gratis besøg, hvor vi drøfter jeres situation og behov. Alle aftaler indgås skriftligt, så begge parter får afstemt deres forventninger. I forløbet vil der blive lagt vægt på løbende afrapportering således, at virksomhedens ledelse kender til opgavens fremdrift og resultater.

Der indgås en fastpris aftale og afregnes pr. time eller pr. dag. Virksomheden faktureres kun for forbrugt tid.

Processen aftales med ledelsen.

Vi tiltræder med kort varsel og kan opsiges med kort varsel.